Voksen Californian

Smuk californian, om end en lidt kantet sort maske.

Ung Californian

Masken stadig meget lille. Ideelt set når masken op på linje med øjenene, når den er voksen. Farverne på ører og poter bliver også kraftigere, når den er voksen.

Meget flot maske.

Masken er pænt oval, og det øverste af maske flugter med det nederste af øjenene.

Gode ører

Flot skarp afgrænsning af ørerfarven. Disse dog på en blå Russer, men det samme tilstræbes på Californian.

Sodning

Ældre Californian kan have tendens til sodning over øjet. Dette tilstræbes ikke.

Ung Californian.

Ung Californian med lille og ujævn maske, lyse poter og ujævn ørerkant. Dette vil blive bedre med alderen.

Californian

Af Maria Gullestrup, Klaken Kaniner. Bragt i Kaninavlerforeningens blad. Artiklen er skrevet efter information hentet på nettet, men også i høj grad med bogen ”Kalifornier und Russen” af Joachim Kapp som kilde.

Historie

Racen Californian stammer som navnet antyder fra Californien, hvor den først så dagens lys i de tidlige1920er. Selve Russertegningen på kaniner er imidlertid meget ældre. Der findes malerier fra 1400tallet, der viser russertegnede kaniner. Californian blev fremavlet af George West fra det sydlige Californien. Det gjorde han ved at krydse den mindre Russer med en noget større Chinchilla og igen krydsede med den større New Zealand White. Formålet var at fremavle en god slagtekanin med en god pels. Farven var mindre vigtig. Den nye race vandt ikke umiddelbar popularitet og første efter 15 år fik den nogen udbredelse. Den blev godkendt som race i sit hjemland USA i 1939. Racen kom først til Europa efter 2. verdenskrig i 1947, hvor den første gang blev udstillet i London. Den kom til Norden i 60erne samtidig med at den oplevede et boom i USA. I dag er den særlig populær i Slovakiet og Tjekkiet, hvor efterspørgslen på middelstore slagtekaniner er stor.

Russertegningen

Californian er kendetegnet ved sin hvide grundfarve og russertegning. Farvede løb (ben), snude, ører og hale. Den har røde øjne og er dermed albino. Den findes i tegningsfarven sort, zobel blå og zobel brun. Det kræver dog et noget trænet øje at kunne se forskellen, på de enkelte farver. Som unge, hvor farven er meget svag, kan det være svært at se om den er sort, brun eller blå. Californian vil ikke kunne fremavles med anden grundfarve end hvid, men kan ifølge nogle eksperter fremavles i alle tegningsfarver. Enkelte eksperter mener dog ikke, det er tilfældet. Tegningsmæssigt er den tæt beslægtet med zobeltegnede dyr, der ligeledes har tegnet maske, ører, løb og hale.

Det pudsige ved racen, er at den ikke fødes med tegningen. Den fødes som albino. Tegningen er et resultat af en en mutation i den samme A-serie, nemlig Albino-genet. Californier har også som andre albinokaniner en tendens til at væve (monotomt bevæge hovedet fra side til side)

Mutationen bevirker imidlertid, at der sker noget, når kaninen skifter den første ungepels. Snuden, ørerne, den yderste del af løbene og halen bliver farvet.

At tegningen fremkommer på ekstremiteterne (yderpunkterne) skyldes temperaturforskel i kaninens hud. Blodgennemstrømningen i yderpunkter, snude, ører, hale og løb foregår lidt dybere i hudens overflade, som derved giver nedsat temperatur i huden, og derved virker russeranlægget. Den tyske dyreforsker Hans Nachtheim, mener at have bevist hudtemperaturens betydning for farven, ved at barbere nogle af hårene af på bagkroppen af en Russer på et tidspunkt, så de voksede ud igen i kulde. De ellers hvide hår voksede da ud som sorte. Som så forsvandt igen ved næste fældning. Er temperaturen i de tegnede områder af kaninen over 30-34 grader ved pelsens fremvækst, udvikles tegningen stort set ikke.

Som udgangspunkt er farven klarere på mindre dyr end store dyr, fordi de har sværere ved at holde varmen. I princippet betyder det så, at det skulle være lettere at få en god tegning på en Dværghare og en Hermelin end en Californian. Om det er tilfældet ved jeg ikke, men måske Ela eller Jens Jørgen, der som dommer ser mange kaniner, kan tilføje en kommentar under korrekturen. Tilsvarende skulle det også betyde, at vi i Norden skulle få bedre tegninger end i Sydeuropa.

Underafkølede unger får mørke hårspidser, så ungen synes ensfarvet mørk i stedet for helt hvid, som den burde være. De mørke hårspidser forsvinder imidlertid ved næste fældning og skulle ikke have  nogen betydning for den senere tegning. 

 

Der er dog tyske avlere, der mener at denne underafkøling, når ungerne er helt små, er gavnlig for tegningsfarvens intensitet senere hen i livet.

Hunkaniner med unger, kan miste noget af tegningsfarven. Det skyldes, at hun bruger en del protein på ungerne, som derved trækkes væk fra ekstremiteterne, som så bliver lysereIdeelt skal der være en skarp afgrænsning mellem kaninens grundfarve (det hvide) og tegningen. En flydende overgang medfører pointsfradrag på en udstilling. Masken (pletten på kaninens snude) skal være regelmæssig oval, og maskens top, der slutter midt på hovedet, skal flugte med det nederste af øjnene. Den store udfordring for avlerne af Californian er, at tegningerne vokser, bliver kraftigere i farven og ændre sig med alderen. En ung kanin vil ofte have en lysere farve og knaps så afgrænset kant mellem tegning og grund farve. Ofte er masken i ung alder for lille og øretegningens kant uskarp. En ældre kanin vil ofte få problemer med først sodning over øjnene og senere en decideret tegning over øjet. Joachim Kapp skriver i sin bog om Californian, at det bedste tidspunkt at udstille en Californian er når den er 7-9 måneder.

Andre racer med Russertegning

Californian er ikke den eneste kanin med russertegning. Kendt er også racen Russer, der er lidt mindre end Californian, har et slankere udseende, og har en kortere pels end Californian. I Tjekkiet og Slovakiet, der jo har en forkærlighed for de russertegnede racer, findes en russertagnet race under betegnelsen Nitraner, der typisk findes i farven gråblå/hvid. Siden 2004 har den såkaldte Zoborkanin været godkendt i de to nævnte lande. En ufuldstændig russertegnet kanin. Med tegnede ører, og en tegnet streg tværs over bagløbene, men uden den sorte maske og tegning på forløbene. Denne race er opstået som en krydsning af New Zealander og en Nitraner. Ud over disse findes russertegningen på Rex-kaniner, Hermeliner og Dværgharer og i mindre grad på Dværgvædder. Russertegning er faktisk ikke kun forbeholdt kaniner, men findes også på b.la. hamster, katte og marsvin.

En slagtekanin

Californian er som nævnt en slagtekanin. Den skal helst have en idealvægt på 4 kg. og opefter. Forfatteren Joachim Kapp, der har skrevet bogen ”Kalifornier und Russen” ser helst at de ligger på omkring 4,5 kg. Og ikke højere for hannerne. Hunnerne kan evt. komme op på 5 kg. Ifølge ham giver for store kaniner, en dårligere tegning og en mindre intens tegningsfarve.

Californian skal gerne være kraft- og kødfyldte i modsætning til de andre russertegnede dyr. De får mange unger gerne 8-12 stk. pr. kuld. Dens gode egenskab som slagtekanin skyldes bl.a. dens hurtige tilvækst, der bevirker at kaninerne er slagteklar i 3 månedersalderen. Til gengæld betyder det også at Californian unger skal have maget foder og vand under tilvæksten for ikke at blive for tynde og skravlede.

En pelskanin

Californian er, som nævnt også en pelskanin. Med sin ideallængde på 3-3,5 cm hører pelsen til den middelange. Pelsen på en Californian skal desuden være kraftig. Pelsens længde og kvalitet har også betydning for tegningen. Desværre ikke altid i samme retning. En lang pels kan eks. til tider mudre tegningen noget.

Dette et lille indblik i den interessante race Californian, som jeg i hvert tilfælde er blevet klogere på efter at have besøgt avlere af racen Anne Lise og Gunner og efter at have læst lidt mere om racen.