En del af stalden

Bur med halm og med plastikrist

Kaninerne nyder at sidde på risten i varmt vejr, da det køler.

Aktivering af kaninerne

Aktivering af kaninerne

Juni 2013 hos Klaken Kaniner. Dyrevelfærd

Af Maria Gullestrup, Klaken Kaniner. Bragt i Kaninavlerforeningens blad. 

Så er det blevet min tur til at skrive igen om livets gang i vores stald. Siden sidst har jeg været på et 3 dages kursus på Roskilde Landbrugsskole om dyrevelfærd, og lært hvordan man udarbejder en velfærdsanalyse af dyrebesætning, og vi har været på besøg hos et par foderproducenter i Tyskland, med henblik på at begynde at importere foder.

Kurset på Roskilde Landbrugsskole var ganske lærerigt, så jeg tænker, at jeg vil indvi jer i hvordan en sådanne kan udformes. Det kan selvfølgelig være problematisk, at man udarbejder en analyse af sin egen besætning, da man jo kan komme til at fremstille det hele i et lidt for pænt lys, omvendt kender man jo sin besætning og de problemer, der kan være.

Dyrevelfærd er et forholdsvist nyt begreb. I England vedtog parlamentet i 1979 ”Farm Animal Welfare Council” ”Råd om velfærd hos dyr i landbruget”. Fokus var på at dyrene skulle have frihed til "at vende sig, soignere sig, rejse sig, lægge sig ned og strække ben" Disse friheder er senere blevet udvidet til den gængse opfattelse af de fem friheder inden for dyrevelfærd:

 1.Frihed fra tørst, sult og fejlernæring.

 2.Frihed fra ubehag forårsaget af omgivelserne

 3.Frihed fra smerte, skade og sygdom

 4.Frihed til at udtrykke artens normale opførsel

 5.Frihed fra frygt og lidelse

På kurset arbejder vi imidlertid med 8 kategorier. Analysen går ud på, at man stiller sig 5 spørgsmål inden for hver kategori. Analysens resultat er naturligvis afhængig af, hvilke spørgsmål man stiller sig selv. Besætningen får karakter 0,1 eller 2 alt efter, hvor gode forhold dyrene har. 2 gives for de bedste forhold. Derefter kan scoren indtegnes i et spind, som viser, hvor der er plads til forbedringer. Sammen med pointsgivningen laver man så en skriftlig analyse af besætningen.

De 8 kategorier er: 1. Indendørs anlæg, 2. udendørs anlæg, 3. anlægs indretning/aktivering, 4. socialt/floksammensætning, 5. Sundhed hos dyr 6. Historik om døde og syge dyr 7. foderopbevaring og fodringsrutine og 8. lovgivning

Spørgsmålene kan lyde som følgende (5 spørgsmål inden for hver kategori, jeg har af pladshensyn ikke skrevet alle 5 spørgsmål op)

Indendørs anlæg:

Er minimumskrav for opstaldning af dyrene overholdt

Gør indretningen af burene det muligt for kaninerne at udvise normal adfærd

Beskyttes kaninerne for uvedkommende mennesker og dyr eller anden forstyrrende aktivitet

Er indretningen således at en god hygiejnisk standard kan overholdes herunder rengøring

Er forholdene omkring temperatur, luftfugtighed og lys tilgodeset

 

Udendørs anlæg:

Er sikkerheden så høj at dyrene på ingen måde kan komme til skade

Skærmes dyrene mod vind og vejr

 

Anlægs indretning/aktivering:

Anvendes der redemateriale og redekasser

Kan dyrene udføre en naturlig adfærd i buret

 

Socialt/floksammensætning:

Tages ungerne fra på det mest egnede tidspunkt i forhold til floksammensætningen

Ses synlig tegn på dårlig social adfærd

Mangler dyrene kontakt til artsfæller

 

Sundhed hos dyr:

Kontaktes dyrlæge ved sygdom

Ses dyr med kendetegnende sygdomstegn

 

Historik om døde og syge dyr:

Er statistikken på antal døde dyr på et normalt niveau

Isoleres syge dyr

 

foderopbevaring og fodringsrutine; 

Er dyrernes foderstand korrekt

Bliver der fodret med varieret føde

Er der udarbejdet individuel foderplan

 

Lovgivning:

Er relevant lovgivning bekendt

Overholdes Dyreværnsloven

 

Mit spind er kommet til at se ud som følger:

 

ANALYSEN FØLGER HER

Klaken Kaniner avler kaniner til salg som kæle- avls- og udstillingsdyr på en mindre gård i Herfølge. Der avles derfor både med henblik på, at dyrene lever op til udstillingskrav, men også på at sikre et godt temperament.

Der er omkring 100 avlsdyr i stalden + diverse unger og ungdyr. Der er 4 racer i stalden: Hermelin, Dværg Vædder, Lille Rex og Løvehoveder.

Analysen er lavet på baggrund af hele besætningen.

Indendørs anlæg

Burene står i rækker med 4 bure i højden. Burene måler 60 x 60 cm. Der er en sideplade i burene, der øger sidearealet med 30 %. Burene opfylder kaninavlerforeningens minimum krav på 40 x 50 cm for dværgkaniner og 50 x 60 cm for små kaniner.  Burene kan forbindes, så hunner med unger har dobbeltstørrelse bure eller bure i to etager, hvor ungerne fødes i en mørk underetage. Kaninerne har i begrænset omfang mulighed for at komme ud i hestebokse og røre sig. Kaniner er imidlertid pladskrævende dyr, der kun i begrænset omfang kan udfører en naturlig adfærd i små bure, også 60 x 60 cm bure.

Kaninburene er placeret i en lade uden adgang for uvedkommende. De nederste bure befinder sig forholdsvist langt nede, hvilket kan stresse nogle af kaninerne. Der er til tider hunde i stalden, hvilket kan stresse nogle af kaninerne, ligeledes kan kaninerne blive forstyrret, hvis der kommer mennesker fra en uvant retning eller på en for kaninerne udsædvanligtid.

Der er plasticbakker i de fleste bure, hvilket gør rengøringen let. Der anvendes flis, til at opsuge urin, og Stalusan til at desinficere burene. Burenes placering i en lade med højt til loftet, give et godt indeklima og en god udluftning, hvor kaninerne ikke udsættes for træk og fugt.

Det anbefales, at de 3 største racer Løvehoveder, Dværg Vædder og Lille Rex kaninerne får adgang til bure i dobbelt størrelse. At hundes adgang til kaninerne begrænses og at burene placeres højere over gulvet end for nuværende.

Anlægsindretning/aktivisering

De fleste bure er indrettet fornuftigt, så kaninerne ikke kan komme til skade. Dog kan enkelte af låsene på burene gå op, når kaninen rusker i lågen. Det er ligeledes et problem, at kaninunger i den første tid efter, at de har forladt reden, kan falde ud af burene, når de åbnes, fordi der mangler et forbræt på buret, der forhindre dem i at falde ud.

Kaninerne anvender egen pels og halm til at bygge rederne. Nogle hunner har adgang til redekasser andre ikke.

De fleste bure har indbygget en hylde. Dette giver kaninen mere plads i buret, ligesom kaninen får mulighed for at hoppe op og med. Mange kaniner trives med at ligge på pladen, særligt i varmt vejr, hvor pladen er køligere end resten af buret. Nogle af kaninerne anvender hylden som toilet, da kaniner har en forkærlighed for at markere deres territorier med en bunke gødning på højtplacerede steder. Hunkaniner med unger anvender hylden til at slippe væk fra ungerne.

Der gøres forsøg med kasser, gnavelegetøj, tunneler og anden beskæftigelse til kaninerne, men langt fra i alle bure. Der er et ønske om at udvikle bure, hvor kaniner i større udstrækning har mulighed for at udleve den naturlige adfærd herunder at grave. Største udfordring med forskellige former for adspredelse til kaninerne, er at kaninerne hurtigt mister interessen for tingene.

Det anbefales at låsene på nogle af burene skiftes, og at der sættes forbræt på burene beregnet til unger. Ligeledes at igangværende forsøg med aktiverende indretning af burene fortsætter.

Socialt/floksammensætning

Kaniner er ikke meget afhængig af en flok. Ungerne går som regel 8 uger hos deres mor og indtil det skønnes nødvendigt at adskille dem.

Begynder moren eller ungerne at jagt hinanden rundt adskilles de.

I overensstemmelse med udenlandske forskningsforsøg, overvejes det at gøre forsøg med at lade flere kaniner gå sammen og så når de er voksne. Dette er noget kontroversielt i kaninkredse, da det er den gængse opfattelse, at kaniner skader hinanden, hvis de går sammen.

Sundhed hos dyr

Dyrene tilses flere gange dagligt også i weekenden og ferier. Kaninerne tjekkes for unormal adfærd, anderledes lugt herunder lugten af dårlig hø og halm, dårlige kaninmaver og døde kaninunger, lyde, herunder nysen, stampen og bakken på vandflasker, der kan indikere, at noget er galt med drikkeflaskerne, og kaniner, der ser syge ud eller mærkes syge, når man stryger dem over ryggen.

Kaninernes foderstand er korrekt. Der er dog et ønske om at differentiere foder til hunkaniner med unger og deres unger i overensstemmelse med forskning, der viser at hunner med unger skal have mere proteinrigt foder end ungerne. Dette foder er ikke tilgængeligt i Danmark, men skal hentes i Tyskland. Største udfordring er imidlertid, at en differentiering af foderet til hunkaniner og deres unger, kræver adskillelse af hunnen fra ungerne, når der fodres, da de ellers spiser hinandens foder.

Der ses enkelte dyr med snue. Disse dyr er i karantæne, tilset af dyrlæge og under medicinsk behandling.

Det anbefales at der arbejdes videre med differentieret foder til hunkaniner og unger.

Historik om døde og syge dyr

Dødsfald blandt kaninerne sker typisk hos ungerne i det første levedøgn (specielt tidligt på året), eller hos nyligt fravendt ungdyr. Der har været enkelte tilfælde af dyr, der aflives som følge af tandfejl. Der har i det sidste år været meget fokus på nedbringning af antallet af døde unger og på at tage dårlige avlshunner ud af avlen.

Det anbefales at der fortsat er fokus på området, om end yderlig nedbringning i antallet af døde unger, skønnes vanskeligt. Dog vil en øget brug af redekasser, nok kunne nedbringe antallet af døde unger i de første levedøgn noget.

Foder, foderopbevaring og fodringsrutine

Kaninerne fodres dagligt med piller og hø. Der suppleres i nogen omfang med grønt, persillestængler, johannesbrød og ærteflager. Kaninerne fodres med hø tidligt om morgen og piller om aftenen, således at de fodres omkring den tid, hvor de er mest aktive. Der er ikke udarbejdet individuel foderplan til kaninerne, om end nogle af kaninerne får specielfoder.

Lovkrav

Da Klaken Kaniner falder i gråzonen mellem hobbyavl og virksomhedsmæssig handel med dyr, er det ofte svært at vurdere, hvilke lov, stalden er underlagt. Kaniner falder i lovmæssig sammenhæng også mellem to stole, da de både regnes som hobby/kæledyr og også i visse EU-lande ses som produktionsdyr og dermed omfattet af lovgivning for disse.

Der udleveres en pasningsvejledning på de solgte kaniner, lige som der typisk bruges en halv time på en grundig rådgivning af kunderne, når de afhenter kaninerne. En del købere får efterfølgende telefonisk eller skriftlig rådgivning om pasning af kaninerne.

Klaken Kaniner er ikke registreret som dyrehandel, og der er ikke uddannet personale til at passe kaninerne.

Det anbefales at få de uklare dele af gældende lovgivning på plads og at blive registreret som handlende med dyr, hvis det skønnes påkrævet.

Som des ses har jeg valgt kun at komme med anbefalinger, hvor jeg skønner det særligt vigtigt at forbedre noget, da det er umuligt at forbedre alt på en gang.  Det har været rigtigt lærerigt at udarbejde en velfærdsanalyse, noget jeg tror, at jeg vil gøre engang om året, og sætte fokus på forbedringer inden for de forskellige områder. Det skal så samtidig være en opfordring til jer, der har tid og lyst. Til at tage nogle af disse AMU kurser. 

Kurserne er af 1-5 dages varighed og koster et par hundrede kurser, hvis man ikke i forvejen har en lang uddannelse. Har man det er kurserne noget dyrere. Der er kurser inden for: adfærdsbiologi, arv- og genetik, dyrevelfærd, dyreværnsloven, fodringslærer, mikrobiologi ved dyrehold, smittekendskab, stress hos dyr og sundhed og sygdom. I er også meget velkommen til at ringe til mig, hvis I gerne vil have råd om, hvorledes man laver analysen på sin egen besætning.

Foder

Første weekend i juli tager min mand og jeg et par dage til Tyskland for at besøge tyske foderproducenter, vi når at besøge en mølle, der producere tørrede urter og grøntsager, hvilket vi har svært ved at opdrive herhjemme. Hjemme i Herfølge har vi kun kunne skaffe ærteflager og johannesbrød og så har vi tørrede persillestengler, som vi købte på landsudstillingen. Vi supplerer gerne vores kaninpiller med lidt tørrede urter eller grønt for variationens skyld. I Tyskland får vi tørrede rødbeder, gulerødder, tørrede brændenælder og blandede tørrede urter. Det ser helt fantastisk ud i farverne og dufter himmelsk. Næste stop er Union Mischfutter, vil bliver inviteret hjem til deres faglige konsulnet i kaninfoderet, der selv avler og som tester foderet, ser hendes kaniner og hører om foderet og hvordan de fodre. Union Mischfutter har 21 forskellige slags kaninpiller og strukturfoder. Vi må dog tage af sted uden andet end en kasse med urtebriketter og 2 ræverøde Hermeliner, da vi ikke har plads i bilen til mere. De to Hermeliner kom med, da vi også var af sted efter nyt blod til vores ræverøde Hermeliner, og det så viste sig, at den faglige konsulent også avlede ræverøde. Foderet må vi få sendt efterfølgende, men det er lidt en udfordring, da fragten til Danmark specielt Sjælland med bro/færgeafgift løber op.

Næste stop på vejen er en anden avler af ræverøde Hermeliner, hvor vi køber yderlige 5 stykker. Det er første gang vi henter kaniner direkte fra avleren i Tyskland, tidligere har vi købt fra udstillinger eller fået dem sendt, og jeg må sige, at det absolut er at foretrække, at hente dem direkte fra avleren, da man får en bedre kontakt til avleren og kan se dyrene an før køb. På udstillingerne er vores erfaring også, at det bedste hurtigt bliver solgt. Sidste stop er efter plastikbakker til burene. De koster en formue, men vi har ikke set dem til salt andre steder end i Tyskland, og da vi skal bruge 60 stykker, løber det og fylder godt op i bilen. 2 plastikriste til at lægge over plastikbakkerne bliver det også til. Efter mit besøg hos Susanne Dall som jeg tidligere har skrevet en artikel om, har jeg fået lyst til at prøve det af. Ristene skal forhindre kaninerne i at komme i kontakt med afføringen og derved sikke en bedre hygiejne. Jeg har læst at plastikristene er bedre for kaninernes poter end betal, men lidt mindre hygiejniske, da ikke al afføringen falder gennem hullerne. Vi får testet de to riste af, den ene med lameller, lange rækker af huller, den anden med mindre firkantet huller. Første rist dumper med et brag, kaninerne vil gerne ud på den, men deres ben falder gennem hullerne. Risten med de firkantede huller bliver et hit. Den prøves af på et kuld halvstore Hermelinunger, og de elsker den fra første færd. Risten ligger i den ene halvdel af buret, i den anden halvdel er der halm. Bliver risten en succes, er det planen, at dække den ene halvdel med rist og have halm i den anden. Vi er i de helt varme sommerdage i juli, og kaninerne har det varmt. De 4 unger elsker deres rist og foretrækker den frem for halmen, da den er køligere, da der kommer luft ind nedefra.

Alt i alt et par rigtige lærerige og givtige måneder i kaninstalden.