Sudhed, sikkerhed og velfærd

Sundhed

Vi lægger vægt på din kanins sundhed og på, at du får en rask kanin med hjem igen. Hvor flere kaniner er sammen, er der risiko for at syge kaniner smitter raske og at utøj skifter ejermand. Det er en risiko, du må regne med, men som vi forsøger at minimere. Du skal ligeledes være opmærksom på, at kaninpensionen befinder sig i en lade, hvor der om vinteren kan være koldt. 

Vi gør følgende for at sikre en god sundhed hos kaninerne:

  • Bruger metalbure, der kan rengøres, således at risikoen for smittespredning reduceres.
  • Bruger lyse og luftige bure, der mindsker ammoniak fra kaninernes urin i luften og mindsker omfanget af støv i burene.
  • Giver kaninerne dråber i pelsen mod utøj, pelsmider og orm.
  • Har karantænestald, som kaniner kan overføres til, hvis vi vurdere, at de udgør en smitterisiko.
  • Lukke pensioen, hvis der er udbrud af smitsom sygdom, hvor vi vurderer, at der er en for stor risiko for smittespredning.
  • Forventer af dig, at du ikke aflevere en syg kanin, der risikere at smitte andre kaniner.

Sikkerhed

Du skal meget gerne have din kanin tilbage igen og gerne i hel tilstand. Derfor befinder kaninburene sig i et lukket område, så hunde og ræve ikke kan komme i nærheden af burene, og så kaninerne ikke risikerer at løbe væk, hvis de skulle komme ud af burene.

Velfærd

Med en uddannelse i dyrevelfærd i bagagen, ved vi hvad, der skal til for, at kaninerne har det godt. Kaninerne har imidlertid begrænset plads, mens de er her.

Kaniner holder af at gnave, grave og at kunne søge ly.

Derfor indeholder burene:

  • Gnaverblokke eller grene
  • Skamler, kasser eller rør
  • Og i standardburerne mulighed for at grave.